Sirca Valve, Sirca Pneumatic actuator จากประเทศอิตาลี sirca เป็นหัวขับลมที่มีคุณภาพสูง

Pneumatic Actuator สำหรับ Quater Turn valve เช่น

ball valve, butterfly valve, plug valve, quater turn needle valve

Brand Sirca จาก อิตาลี เป็น actuator ที่มีจำหน่ายมากที่สุดในประเทศไทย

เพราะว่าราคาถูกและคุณภาพดี หาซื้อได้ง่าย มีทั้งระบบ double acting และ

single acting โดยที่รุ่น double acting สามารถเปลี่ยนเป็น

single acting ได้เลย เพียงแค่ใส่สปริงเข้าไปที่ด้านฝาปิดของ actuator

ข้อควรระวัง single acting type ต้องการแรงบิดที่สูงขึ้น เนื่องจากขณะที่ขนาดวาล์ว

แรงดันลมที่เข้าไปในกระบอก actuator จะต้องชนะแรงสปริงของ single acting ได้

เช่น ถ้าเราใช้วาล์ว butterfly ขนาด 3 นิ้ว กับ acturtor double acting type

ที่แรงดันลม 5 bar แล้วเปลี่ยนเป็น single acting type โดยใส่สปริงเข้าไปที่ actuator

จะไม่สามารถเปิด-ปิด วาล์วได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ จะต้องลดขนาดของวาล์วลงเหลือ 2 นิ้ว

หรือ 2 1/2 นิ้ว เป็นต้น

 

Pneumatic actuator ชนิด quater turn ที่จำหน่ายกันในท้องตลาดขณะนี้มีด้วยกัน 2 ขนิด

รุ่น rack and pinion และ รุ่น scotch yoke ทั้งสองชนิดนี้  ผู้ผลิตต่างถกเถียงกันว่า

ระบบไหนดีกว่ากันและให้ค่าแรงบิดได้มากกว่ากัน และได้ข้อสรุปว่า แรงบิดของ

actuator เกิดจากพื้นที่หน้าตัดของ piston ลูกสูบที่ใหญ่กว่า จะให้ค่าแรงบิดได้มากกว่า

แต่ว่าในขณะที่พื้นที่หน้าตัดของ piston ลูกสูบเท่ากัน scotch yoke จะให้ค่าแรงบิด

มากกว่าในช่วงเปิดและปิดเท่านั้น แต่รุ่นนี้มีข้อเสียคือ ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับ

วาล์วลักษณะควบคุม (control valve) แต่เหมาะสำหรับ วาล์ว เปิด-ปิด (on-off valve)

แต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ scotch yoke design มาควบคุม control valve

จะต้องใช้ขนาด actuator ที่ใหญ่ขึ้น

หัวขับลม / Pneumatic Actuator

ทางบริษัท มีทีมงาน บริการหลังการขายซ่อมสร้าง ชิ้นส่วนเกียวกับระบบ นิวแมติกส์ / กลึงชิ้นส่วนอะไหล่อุสาหกรรมทุกชนิด
และให้คําปรึกษาทางด้าน ออกแบบเครื่องจักรงานลม
ภายใต้หลักการทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง โดยอาศัยความ ต้องการและ ความพอใจ ของลูกค้าเป็นสําคัญ
ทางบริษัทมีความ ภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของคุณ

รูป Actuator ขั้นตอนการ ประกอบสปริง ใส่หัวขับให้เป็นแบบ เปิดด้วยลมกลับด้วยแรงสปริง รูป Actuator ถอดฝาช้างออก เตรียมวางสปริง
 

รูป นำสปริงที่เตรียมไว้ใส่ให้พอดีกับลูกสูบเตรียมปิด ฝาด้านข้าง Actuator 

 

รูป actuator นำฝาข้างที่ถอดไว้ประกบ ตามแนวเดิมและ ทำเช่นเดียวกันนี้ ทั้งสองฝั่ง
 
รูป actuator ขันน็อตให้แน่นทั้งสี่ตัว ทั้งฝาบนและฝาล่าง ใส่สปริง actuator เสร็จเรียบร้อยเตรียมพร้อมนำไปติดตั้งได้ตามปกติ
 

 

รูปงานประกอบหน้าเปลนกับ piston valve ตามตัวอย่างของลูกค้า โดยใช้วิธีการเชือมติดกับ port ของตัววาวล์
 
รูปงานประกอบหน้าเปลน กับ วายสแตนเนอร์ ตามตัวอย่างของลูกค้า โดยวิธีการทำเกลียวแล้วหมุนติดกับตัว วาวล์ รูปงานประกอบหน้าเปลน กับ โซลีนอย์วาวล์ port 2นิ้ว ตามตัวอย่างของลูกค้า โดยวิธีการทำเกลียวแล้วหมุนติดกับตัว วาวล์

 

รูป Actuator หัวขับประกอบกับวาล์วหน้าแปลนเตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง รูป Actuator หัวขับประกอบกับวาล์ว แบบ 3ชิ้นเตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
รูป Actuator หัวขับประกอบกับวาล์ว แบบ 3ชิ้นเตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง เช่นเดียวกัน

 

รูปงานประกอบหัวขับลม กับ บอลวาล์วพลาสติกแบบ 3 ทาง
 
รูปงานประกอบ หน้าเปลน กับPiston valve รูปงานประกอบ หัวขับเข้ากับวาล์วหน้าเปลน
 
 
   
 รูป actuator หัวขับลมประกอบกับวาลว์ ใช้สำหรับ
งานเกียวกับอาหาร
รูป หัวขับไฟฟ้าประกอบกับวาลว์ 2ทาง3ชิ้น
รูป บอลวาลว์ 3ชิ้นสแตนเลดแบบไม่มีด้าม
เอาไว้สำหรับติดตั้งกับหัวขับลมโดยเฉพาะ
 

รูป Butterfly valve ที่ผ่านการใช้งานลักษณะมีความเสียหายทีตัว ซีล ทำให้ปิดไม่สนิท

 
รูป Butterfly valve ที่ผ่านการใช้งานลักษณะมีความเสียหายทีตัว ซีล ทำให้ปิดไม่สนิท
ที่ประกอบกับหัวขับลม
รูป Butterfly valve ที่ผ่านทำการเปลี่ยน และ ติดตั่ง หัวขับลมพร้อมที่จะนำไปใช้งานต่อไป
 
รูป actuator หัวขับลมประกอบกับวาลว์ รูป actuator หัวขับประกอบกับวาลว์ 2ทาง3ชิ้น
รูป actuator หัวขับ],ประกอบกับวาลว์ 2ทาง3ชิ้น
 
 

รูป actuator หัวขับลมติดตั้งกับบอลวาลว์พลาสติก
และมีโซลีนอย์วาลว์นามัวเป็นตัวควบคุม 
 
รูป actuator หัวขับลมประกอบกับวาลว์พลาสติก
 
รูปactuator
หัวขับลมประกอบกับวาลว์พลาสติก
 

 

รูป actuator หัวขับลมประกอบกับวาลว์หน้าแปลน รูป actuator หัวขับลมประกอบกับวาลว์หน้าแปลน
รูป actuator หัวขับลมประกอบกับวาลว์หน้าแปลน
 
     

รูป actuator ช่างเทคนิคกำลังประกอบวาวล์ + หัวขับติดตั้งกับตัวท่อเพื่อเตรียมจะใช้งานต่อไป
 
รูป actuator หัวขับติดตั้งกับตัวท่อ
 
รูป actuator หัวขับติดตั้งกับตัวท่อ

 รูป actuator หัวขับติดตั้งกับตัวท่อ
 
รูป actuator หัวขับติดตั้งกับตัวท่อ 

รูป actuator หัวขับติดตั้งกับตัวท่อ
 

รูป บอลวาลว์ 3 ทาง Tport ขนาด 2นิ้วเตรียมจะนำมาประกอบกับตัว pneumatic actuator RAT075/90
 
รูปทำ Coupling & Adaptor ซึ้งถอดมือหมุนของวาลว์ออก รูป บอลวาลว์ 3 ทาง Tport ขนาด 2นิ้วนำมาประกอบกับตัว pneumatic actuator RAT075/90 เรียบร้อย
 

Actuator + Butterfly valve + Positioner 
 
รูปActuator+ Positioner   Actuator + Butterfly valve + Positioner  
   
 
รูป actuator หัวขับลม+
กับบอลวาลว์ 3ชิ้นอีกรูป
 
รูป actuator หัวขับลม+
กับบอลวาลว์ 3ชิ้นอีกรูป
 
รูป actuator หัวขับลม+
กับบอลวาลว์ PVC
 
     
     
 
รูป Butterfly valve เตรียมที่จะนำมาติดตั้งกับ
หัวขับลม
 

รูป Butterfly valve เตรียมที่จะนำมาติดตั้งกับ
หัวขับลม
 
ต้องถอดด้ามออกก่อน 
 
 
วัดขนาดเพื่อที่จะทำ ตัวแปลงหรือขายึดเพื่อจใส่เข้ากับหัวขับลม
 
เราใช้กล่องสแตนเลดเพื่อทำ Coupling & Adaptor วัดขนาดของรูที่จะเจาะยึดให้เรียบร้อย 
 
ทำการเจาะให้ตรงกับขนาดของ Buttery valve
 
ทำการเจาะ ทำการเจาะ 
 
ทำการเจาต่อไป
 

 ทำการเจาต่อไป
 

ทำการเจาต่อไป
 
 
ทำการเจาต่อไป

 
ทำการเจาต่อไป
 
ทำการเจาต่อไป ตรงกลางเจาะรูใหญ่เพื่อใส่สลัก
 
 
ชิ้นงานในส่วนของกล่องยัด หัวขับกับ Buttery valve เสร็จเรียบร้อย
 
 ต่อไปเป็นชิ้นงานตัว สลักเพื่อเป็นตัวบิดระหว่าง
หัวขับกับวาลว์
 เจาะรูเพื่อจะนำ valve มาสวม
 
เจาะรูเพื่อจะนำ valve มาสวม
 
 เจาะรูเพื่อจะนำ valve มาสวม  เจาะรูเพื่อจะนำ valve มาสวม
   
 
เมื่อได้ขนาดตามต้องการแล้วลองนำ valve
มาใส่
 

เมื่อได้ขนาดตามต้องการแล้วลองนำ valve
มาใส่ พอดี
 
จากนั้นนชิ้นงานมากัดเหลี่ยมเพื่อให้พอดีกับตัวหัวขับลมต่อไป 
 
 
จากนั้นนชิ้นงานมากัดเหลี่ยมเพื่อให้พอดีกับตัวหัวขับลมต่อไป
 
 จากนั้นนชิ้นงานมากัดเหลี่ยมเพื่อให้พอดีกับตัวหัวขับลมต่อไป จากนั้นนชิ้นงานมากัดเหลี่ยมเพื่อให้พอดีกับตัวหัวขับลมต่อไป  
   
 
รูป Butterfly ถอดมือโยกเปิดปิดแล้วรอประกอบ
 
 เมื่อได้ส่วนประกอบครบแล้วเตรียมประกอบชิ้นงาน actuator actuator เสร็จเรียบร้อย
รูป  Namur Solenoid Valve 5/2 way  
Namur Solenoid Valve 5/2 way ประกอบกับตัววาลว์
 
Namur Solenoid Valve 5/2 way ประกอบกับตัววาลว์ 

รูป Butterfly Stainless ประกอบกับหัวขับลม
เตรียมนำไปติดตั้ง actuator

 
รูป  Coupling & Adaptor ประกอบกับ Butterfly Stainless ประกอบกับหัวขับลม actuator
 
รูปNamur Solenoid Valve 5/2 wayร ประกอบกับ Butterfly Stainless ประกอบกับหัวขับลม
actuator
 

รูป บอลวาลว์หน้าแปลน cast iron ประกอบกับหัวขับลมmodel:RAT083DA + solenoid+limit switch box
เตรียมนำไปติดตั้ง
 

รูปเดียวอีกรูปครับ

อีกรูปครับ Limit Switch box model : ITS100 ติดตั่งรวมกับหัวขับลม เพื่อโชว์สถานะเปิด ปิดของวาล์ว ภายในยังมี Dry contact ให้ไว้ใช้งานอีกด้วย
     

Actuator model :RAT075/90 ประกอบกับ butterfly valve 3 นิ้ว หลายตัว
เลยครับเตรียมส่งให้ลูกค้า ครับพร้อมติดตั้ง
 
Actuator model :RAT075/90  ประกอบกับ butterfly valve 3 นิ้้ว หลายตัว
เลยครับเตรียมส่งให้ลูกค้า ครับพร้อมติดตั้ง
Actuator model :RAT065/90 ประกอบกับ butterfly valve 2 นิ้้ว หลายตัว
เลยครับเตรียมส่งให้ลูกค้า ครับพร้อมติดตั้ง

Actuator  ประกอบกับ butterfly valve
อีกรูปครับ
 
Actuator ประกอบกับ butterfly valve
อีกรูปครับ
Actuatorยี้ห้อ Sirca 
Actuator ประกอบกับ butterfly valve
อีกรูปครับ

Actuator ประกอบกับ butterfly valve
อีกรูปครับ
 
Butterfly valve

 

   • Pneumatic Actuator Double Acting and Single Acting หัวขับลมSIRCAรุ่น AP1,AP2,AP3,AP3.5,AP4,AP5,AP5.5 For Ball Valve & Butterfly Valve with actuator นำเข้า และจำหน่ายหัวขับลม SI...

  • 1headerMain_20131218104458.jpg
    จำหน่ายหัวขับลมหรือ Pneumatic Actuator SIRCA (AP SERIES) จากประเทศอิตาลี Body ผลิตจาก Extruded Aluminium alloy ทำงานอยู่ในช่วงมุม 90องศา, ที่แรงดันลม 2Bar (29psi) ถึง 8Bar (116psi...
Visitors: 103,902