เกี่ยวกับเรา

     
บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จำกัด จัดจำหน่ายสินค้าดังต่อไปนี้

1.หมวดสิ้นค้าประเภท นิวเมติกส์ ประกอบด้วย

- ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด เพื่อกรองสิ่งสรกปรก ปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ จ่ายน้ำมันให้กับระบบเพื่อหล่อลื่นสิ้นส่วนต่างในระบบลมอัด

- ชุดวาล์ว ควบคุมลมอัด  เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด โดยแยกย่อยตามประเภทของการทำงาน เช่น วาล์วควบคุมทิศทางการไหล, วาล์วควบคุมอัตราการไหล , วาล์วสั่งงานด้วยไฟฟ้า , วาล์วสั่งงานโดยใช่กล้ามเนื้อ หรือ วาล์วมือโยก เป็นต้น

- ชุดกระบอกลม เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด โดย มีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้นงานโดยตรง และ มีความสำคัญกับ ระบบนิวแมติกส์
 
- ชุดอุปกรณ์แรงบิด หรือ หัวขับลม ( ACTUATOR ) ทำงานอยู่ในช่วง มุม 90องศา,180องศา,360องศา เหมาะสำหรับ การติดตั้งระบบอัตโนมัติในการเปิดปิดวาล์ว                     
 
2.หมวดสิ้นค้าประเภท วาล์วน้ำควบคุมด้วยไฟฟ้า ประกอบด้วย
- วาล์วน้ำควบคุมด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้ในงาน ระบบส่งจ่ายน้ำ โดยใช้งานที่ อุณหภูมิปกติ
- วาล์วน้ำควบคุมด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้ในงาน ระบบส่งจ่ายน้ำ โดยใช้งานที่ อุณหภูมิสูง180องศา หรือวาลว์สตรีม
- วาล์วน้ำควบคุมด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้ในงาน ระบบส่งจ่ายน้ำ โดยใช้งานที่ แรงดันสูงที่ 50 บาร์             
 
3.หมวดสิ้นค้าประเภทข้อต่อลม ประกอบด้วย
- ข้อต่อลม เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด เพื่อรองรับการทำงานของระบบลมอัด เป็นจุดต่อระหว่าง อุปกรณ์ เช่น วาล์วกับกระบอกลม เป็นจุดต่อที่มีความสะดวกในการใช้งานง่าย            
 
4.หมวดของสิ้นค้า ประเภท Hardware ประกอบด้วย
- สินค้าประเภทเครื่องมือ ช่างทั่วไป            
 
5.หมวดของการบริการ  ประกอบด้วย
- ฝ่ายวิศวกรรม ช่วยบริการหลังการขายและให้คําปรึกษาทางด้าน ระบบและเทคนิค
 
 
Visitors: 103,898