SIRCA Actuator + Ball Valve Flange บอลวาล์วหน้าแปลน

SIRCA Actuator+ Ball Valve Flange บอลวาล์วหน้าแปลนประกอบกับหัวขับลม บอลวาล์ว หน้าแปลนประกอบหัวขับลม SIRCA มีให้เลือกหลาย SIZE หลายขนาด

หัวขับลม SIRCA Pneumatic actuator 

• ทำงานที่ช่วงแรงดัน: 2 บาร์ (29 ปอนด์/ตารางนิ้ว) to 8 บาร์ (116 lb/in2 ไปลม/กลับลม 3 บาร์ (44 ปอนด์/ตารางนิ้ว) to 8 บาร์ (116 lb/in2) ไปลม/กลับด้วยสปริง ทำงานที่แรงดันสูงสุด 10 บาร์ (145 ปอนด์/ตารางนิ้ว). 

• แหล่งพลังงาน: ใช้ระบบลมอัดหรือระบบนิวแมติกส์เป็นแหล่งพลังงาน สำหรับในกรณีที่ต้องการใช้น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิคที่มีการกัดกร่อน 

• อุณหภูมิในการทำงาน: อุณหภูมิปกติ -20°C (-4°F) a + 80°C (175°F) ทำงานได้ที่อุณหภูมิ +20°C (+68°F) a +150°C (302°F) ทำงานได้ที่อุณหภูมิ - 50°C (-58°F) a +100°C (212°F). 

• การหมุนของหัวขับ: หมุนทวนเข็มนาฬิกา จ่ายลมที่ช่อง 'A' หมุนตามเข็มนาฬิกา จ่ายลมที่ช่อง ‘B’ และในกรณีไปด้วยลมกลับด้วยสปริงนั้น(ให้ดูจากหลักการเปิด/ปิดในหน้าถัดไป).

• ระยะการทำงาน: 90องศา(1ใน4รอบของวงกลม) ในการหมุนปกติ และปรับองศาในการหมุนได้ ±3°(AP Series) หรือปรับการหมุนได้ทั้งสองทิศทาง ±5° (APM Series). 

• การหล่อลื่น: ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ทั้งหมด จำเป็นต้องมีการหล่อลื่น เพราะจะทำให้หัวขับลมนั้นมีอายุการใช้งานได้อย่างยาวนาน 

• Construction: ตัวอุปกรณ์ได้ผ่านมาตรฐานการป้องกันการระเบิด ตามมาตรฐานยุโรป directive 94/9/CE”( ATEX Directive 94/9/EC - EUROPEAN DIRECTIVES) เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งภายในและภายนองอาคาร. 

• Connections: จุดยึดด้านล่างของวาล์ว มีการเจาะรูไว้สำหรับการติดตั้งตามมาตรฐาน ISO 5211/DIN 3337 และสำหรับการติดตั้ง โซลินอยด์วาล์วและอุปกรณ์เสริมทางด้านบนของตัวหัวขับ เป็นไปตามมาตรฐานVDI / VDE 3845, NAMUR. 

• การตรวจสอบ: ผ่านการทดสอบด้วยระบบ ไฮดรอลิคและรับประกันการทำงานได้ว่าไม่น้อยกว่า 500,000 ครั้ง  หัวขับลมมีโครงสร้างเป็นแบบ เพลาเฟืองจะมีลูกสูบอยู่ข้างเครื่องที่เป็นแนวเส้นตรง เมื่อได้รับแรงดันลม ลูกสูบจะเครื่องที่จะส่งแรงไปที่เพลาทำให้เกิดทิศทางการหมุน และยังสามารถประกอบอุปกรณ์เสริมจำพวก ลิมิตสวิชท์ ,โซลีนอยด์วาล์ว,อุปกรณตั้งระยะการเปิด/ปิดวาล์ว,อุปกรณ์เกียรทดแรง,เซนเซอร์วัดระดับต่างๆและอุปกรณ์เสริมต่างๆ  สามารถนำไปใช้ได้กับวาล์วที่มีทิศทางการหมุน 90 องศาเช่น วาล์วปีกผีเสือ/ปลั๊กวาล์ว/บอลวาล์ว/ เป็นต้น และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวาล์วที่มีมุมการปิด 120-180องศาอีกด้วย

 

Visitors: 103,893